1991

În anul 1991, compania se organizează ca Societate comercială pe acțiuni sub denumirea de S.C. „MEDIMPACT” S.A. Mediaş.