1951

În anul 1951 luna aprilie, denumirea întreprinderii se schimbă în I.I.S. 8 Mai, fabrică de piele şi încălţăminte.