1930 - 1938

În anul 1930, pe lânga cele două activităţi, prelucrarea pieilor pentru talpă şi confecţionarea curelelor de transmisie, s-a început producerea de articole tehnice pentru industria textilă. 

În anul 1932 începe fabricarea pieilor pentru feţe lac, pentru ca în anul 1933 secţia de tăbăcărie să se mărească, iar denumirea întreprinderii să se schimbe în “Samuel Karres fabrică de piele pe acţiuni”. În perioada ce a urmat până în anul 1938 s-a continuat cu înzestrarea întreprinderii ajungându-se în acest an ca întreprinderea să dispună de 504 maşini şi agregate, capitalul social ridicându-se la suma de 25 milioane lei, producţia anuală fiind de 641 tone total talpă şi 58000 mp feţe, echivalent cu o valoare a producţiei globale de peste 12,5 milioane lei.